Elektronski viri in bibliografske baze

Elektronski dostopi do revij s polnimi besedili:

•    ScienceDirect (2000 naslovov revij pri založbi Elsevier): www.sciencedirect.com
•    SpringerLink (2100 naslovov): rd.springer.com http://rd.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22
•    Wiley Online Library (700 naslovovpri založbi Wiley): onlinelibrary.wiley.com
•    ACS Online Package (49 naslovov revij založbe ACS): http://pubs.acs.org/ pubs.acs.org/action/showPublications
•    RSC Gold (43 naslovov revij, 5 podatkovnih baz založbe RSC): www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/journals-a-z/
•    EBSCOhost (dostop do Academic Search Complete): web.a.ebscohost.com/ehost/publication www.ebscohost.com/academic/business-source-elite

 

Dostop do E-revij:

•    Revija NATURE; dostopno na povezavi: www.nature.com/nature/index.html
•    Revija NATURE MATERIALS; dostopno na povezavi: www.nature.com/nmat/index.html
•    Revija SCIENCE; dostopno na povezavi: http://www.sciencemag.org/

 

BIBLIOGRAFSKE BAZE:

•    www.cobiss.si/  - izberete ---> "COBISS/OPAC" ---> COBIB.SI  (slovenska bibliografska baza z zapisi o zalogi knjig, revij  in gradiva v Sloveniji, ter s povezavami na možne dostope do gradiv s polnih besedil)

•    www.izum.si/ - izberete ---> Ikona COBISS ---> "Tuje baze podatkov in servisi":     Web of Science & Science Indicator - ProQuest - OCLC FirstSearch Electronic Collections Online - EIFL Direct - podatkovne zbirke EBSCOhost

•    Web of Science (WoS)  omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI). Vključujejo podatke iz okrog 10.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu za obdobje od leta 1970 dalje skupaj z indeksi citiranosti.
•    www.scopus.com/  SCOPUS (Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V.  Omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij. Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celih inštitucij. Zapisi iz Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so EBSCO EDS, ExLibris Primo ali ProQuest Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko.)

•    OPENACCESS SLOVENIA Iskalniki odprtih objav http://www.openaccess.si/iskanje-odprtih-objav/

 

Zaposleni lahko dodatne informacije pridobijo na intranetu KI.