Knjižnica Kemijskega inštituta

Knjižnica Kemijskega inštituta je bila ustanovljena leta 1948. Deluje kot organizacijska enota in je del skupnih služb. Knjižnica KI je specialna knjižnica za področje znanosti. Predstavlja informacijsko-dokumentacijsko podporo raziskovalcem in strokovnim sodelavcem zaposlenim v  matični organizaciji pri njihovem delovnem in raziskovalnem procesu. Svoje gradivo in storitve nudi tudi zunanjim uporabnikom, strokovnjakom in študentom s področja naravoslovnih ved ter sorodnih disciplin. Gradivo in znanje je dostopno vsakomur, v skladu z javno naravo inštitucije in v skladu s pravili medknjižnične izposoje ter varstvom avtorskih pravic.

Knjižnica se razprostira na 170 m2, ima 8 čitalniških mest in 1 računalnik za uporabnike z dostopom do interneta.  Od leta 1991 je knjižnica KI polnopravni član sistema Cobiss.

Predstavitev Kemijskega inštituta v informacijskem sistemu SICRIS

 

Zaposleni

Lilijana Grah v.d., bibliotekarska sodelavka
dr. Tatjana Tišler, bibliometrične analize

Knjižnica Kemijski inštitut
Hajdrihova ulica 19
SI-1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 4760 303,
tel.: +386 (0)1 4760 287,
faks: +386 (0)1 4760 300
el. pošta: knjiznica(at)ki.si