Knjižnica Kemijskega inštituta

Knjižnica Kemijskega inštituta je bila ustanovljena leta 1948. Deluje kot organizacijska enota in je del skupnih služb. Knjižnica KI je specialna knjižnica za področje znanosti. Predstavlja informacijsko-dokumentacijsko podporo raziskovalcem in strokovnim sodelavcem zaposlenim v  matični organizaciji pri njihovem delovnem in raziskovalnem procesu.  Svoje gradivo in storitve nudi tudi zunanjim uporabnikom, strokovnjakom in  študentom s področja naravoslovnih ved ter sorodnih disciplin. Gradivo in znanje je dostopno vsakomur, v skladu z javno naravo inštitucije in v skladu s pravili medknjižnične izposoje ter varstvom avtorskih pravic.

Knjižnica se razprostira na 170 m2, ima 8 čitalniških mest in 1 računalnik za uporabnike z dostopom do interneta.  Od leta 1991 je knjižnica KI  polnopravni član sistema Cobiss.

Predstavitev Kemijskega inštituta v informacijskem sistemu SICRIS

 

Zaposleni

Lilijana Grah v.d. , lili.grah(at)ki.si, bibliotekarska sodelavka
dr. Andreja Drolc,  andreja.drolc(at)ki.si, bibliometrične analize