Knjižnica Kemijski inštitut
Hajdrihova 19
SI-1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 4760 302,
tel.:
+386 (0)1 4760 303,
faks: +386 (0)1 4760 300
el. pošta: knjiznica@ki.si


Knjižnica Kemijskega inštituta

Urnik:  
Izposoja, informacije in čitalnica: ponedeljek – četrtek   9.00-15.30,
petek 9.00-14.00

 

Knjižnica Kemijskega inštituta je bila ustanovljena leta 1948, deluje kot organizacijska enota in je del skupnih služb. Knjižnica KI je specialna knjižnica, namenjena prvenstveno za podporo raziskovalcem matične organizacije pri doseganju znanstveno-raziskovalnih ciljev in ustvarjanju pogojev za čim kvalitetnejše raziskovalno delo. Svoje gradivo in storitve nudi tudi zunanjim uporabnikom, zlasti strokovnjakom s področja kemije in sorodnih disciplin ter študentom naravoslovnih ved. Gradivo in znanje je dostopno vsakomur, v skladu z javno naravo inštitucije in v skladu s pravili medknjižnične izposoje in varstvom avtorskih pravic.

 

Donacija knjižnici

Laboratorij za kemometrijo, ki ga vodi dr. Marjana Novič in Laboratorij za analizno kemijo, ki ga vodi dr. Samo Hočevar, sta knjižnici Kemijskega inštituta skupaj podarila več kot 80.000 evrov za plačilo stroškov, ki so nastali v letu 2013.
 
Za velikodušno podporo se dr. Marjani Novič in dr. Samu Hočevarju iskreno zahvaljujemo.

 

Zaposleni:
Lilijana Grah v.d., lili.grah(at)ki.si, bibliotekarska sodelavka

 

Knjižnica se razprostira na 170 m2, ima 8 čitalniških mest in 1 računalnik za uporabnike z dostopom do interneta.  Od leta 1991 smo polnopravni člani sistema Cobiss.

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev


Zakon o knjižničarstvu


Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe